EduAventura

Výchova dobrodružstvím je našim nástrojem ke vzdělávání

Volnočasové aktivity
Vzdělávání

O nás

EduAventura je vznikající projekt, jehož záměrem je vytvářet a organizovat programy osobnostního rozvoje s využitím zkušenostního učení a dobrodružné výchovy v přírodě. Spojujeme lidí se zájem o vzdělávání a outdoorové aktivity. V naší práci využíváme především dobrodružnou výchovu (Adventure education), která je našim nástrojem k rozvoji osobnosti. Skrze výzvy tvoříme prostředí, které nabízí příležitosti k učení, budování sebedůvěry, rozvoj sociálních dovedností a přispíváme tak k procesu sebeaktualizace i lidskému růstu.

Hotové výzvy

Korektura textů na web

Korektura

EduAventura
Malá (do 10 hod.) | Online
20
bodů
7. 1. 2018: Ester Fišerová dokončil výzvu Korektura textů na web
11. 12. 2017: Ester Fišerová začal pracovat na výzvě Korektura textů na web
11. 12. 2017: EduAventura zveřejnila výzvu Korektura textů na web