Spolek Hájovna

Komunitiní organizace z pražských Cibulek s přesahem

O nás

Spolek Hájovna vznikl z popudu obyvatel Cibulek, kteří chtějí zachránit odkaz majitele okrasného statku a přilehlého parku Cibulka - biskupa Hohensteina. Statek dnes bohužel trestuhodně chátrá. Cibulecká hájovna je jedinou zachovalou, funkční, nemovitou památkou z díla L.L.T. Hohensteina. Je ve vlastnictví MHMP a v letošním roce byla kompletně zrekonstruována. V hájovně vzniká komunitní centrum, toto ojedinělé místo bude zároveň sloužit jako prostor pro setkávání, tvoření a v malé budově Hájovny bude veřejně přístupná knihovna, studovna a archiv. V zahradě Hájovny L.L.T.H pracujeme na venkovní expozici o parku a jeho zakladateli.

Hotové výzvy

Hledá se mozek na digitalizaci archivu

Digitalizace archivu do komunitního centra Hájovna

Spolek Hájovna
Velká práce | Online