Asociace dobrovolnických mentoringových programů, z.s.

Síťujeme dobrovolnické mentoringové programy.

O nás

Účelem spolku je spolčovat dobrovolnické mentoringové programy a veřejně prospěšné organizace pracující s dětmi, mládeží, rodinou, seniory, či zdravotně postiženými, být partnerem domácím i zahraničním organizacím zabývajícím se dobrovolnictvím všech věkových či profesních skupin či organizací s podobnými cíli. Účelem spolku je všestranně podporovat rozvoj dobrovolnictví a dobrovolnických mentoringových programů v ČR a tím přispívat k neformální výchově a vzdělávání, sociální aktivizaci i sociální inkluzi ohrožených skupin obyvatel. Účelem spolku je poskytovat služby svým členům a hájit a prosazovat jejich zájmy a vzdělávací, informační a poradenské aktivity pro své členy.

Hotové výzvy

Potřebujeme pomoc s angličtinou. Textové překlady.

Hledáme pro několik stran textů překladatele do angličtiny. Jde o základní info o naší asociaci.