S.T.O.P., z.s.

pomáháme rodinám a dětem ze znevýhodněného prostředí

Lidská práva
Sociální služby
Volnočasové aktivity
Vzdělávání

O nás

Jsme nezisková organizace a čtyři písmena v našem názvu jsou zkratkou slov, která vyjadřují cíle naší práce – Svoboda, Tolerance, Osvěta, Podpora. Našim účelem je naplňování společného zájmu, kterým je podpora ohrožených jednotlivců, dětí a rodin v překonávání hendikepů a v nápomoci zpřístupnění širokých příležitostí, které jsou běžně dostupné většinové populaci. Pomáháme se vzděláváním a začleňováním dětí do společnosti.
12
bodů
11. 8. 2017: S.T.O.P., z.s. zveřejnila výzvu Propagační video