Pro bono aliance

Propojujeme NNO a jejich klienty s advokáty pro bono.

Lidská práva
Vzdělávání
Poradenství
Občanská společnost

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.V rámci pro bono aktivit poskytují advokáti bezplatně právní pomoc jednotlivcům a skupinám, pro které by jinak kvalifikovaná právní pomoc byla z finančních či jiných důvodů nedosažitelná.Pro bono centrum je zprostředkovatelem bezplatných právních služeb.Zapojené neziskové organizace posílají PBC na základě potřeb svých klientů požadavky a PBC pro ně vyhledává vhodného advokáta, který je ochotný a schopný bezplatně pomoci.

Rozpracované výzvy

Logo k emailové komunikaci

Potřebujeme vytvořit el. logo, které se přidává k podpisu v emailu.

Pro bono aliance
Střední práce | Online
22
bodů
24. 6. 2017: Veronika Tomšů začal pracovat na výzvě Logo k emailové komunikaci
27. 5. 2017: Radim Hejda začal pracovat na výzvě Logo k emailové komunikaci
25. 5. 2017: Pro bono aliance zveřejnila výzvu Logo k emailové komunikaci