Prázdninová škola Lipnice, z.s.

Sport
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Poradenství
Občanská společnost

O nás

Jsme moderním spolkem usilujícím o všestranný rozvoj osobnosti člověka především pomocí principů zážitkové pedagogiky. Posláním Prázdninové školy Lipnice je náročnými výzvami motivovat a mobilizovat v člověku odvahu a tvořivost, které jsou nezbytné pro aktivní nabývání zkušeností. Podporujeme takovou zkušenost, která vede k pozitivní změně, nárůstu sebevědomí a odpovědnému přístupu k vlastnímu životu, druhým lidem a světu.

Hotové výzvy

Nastavení AdWords kampaně

Rádi bychom si nechali poradit s nastavením a realizací kampaní na AdWords

Prázdninová škola Lipnice, z.s.
Střední práce | Osobně
28
bodů