Životní prostředí

O nás

Zelený kruh je asociace, která sdružuje 26 významných ekologických nestátních neziskových organizací a dalších 80 volně přidružených organizací. Hájíme společné zájmy svých členů a podporujeme celkový rozvoj občanské společnosti v oblasti ochrany přírody a životního prostředí.

Hotové výzvy

Pomoc s překladem textu na web do AJ

Jedná se o překlad textu s tématem adaptace měst na změnu klimatu v rozsahu cca 2 NS

Zelený kruh
Tady a teď | Online

Pomoc s překladem formuláře z němčiny

Jedná se o překlad položek formuláře z německého jazyka.

Zelený kruh
Malá (do 10 hod.) | Online