Home 4 Pets

Účinně řešit problematiku bezprozizorních zvířat a množíren

Sociální služby
Vzdělávání
Životní prostředí
Občanská společnost

O nás

Home 4 Pets, z.s. vzniknul před téměř 7 lety jako spontánní aktivita několika jednotlivců motivovaná potřebou jakkoliv pomáhat opuštěným psům. Po prvních měsících, kdy jsme podrobně mapovali situaci a pomáhali zachraňovat psy bezprostředně ohrožené na životě, jsme v listopadu 2011 založili Občanské sdružení Home 4 Pets. A od té chvíle usilovně hledáme a zdokonalujeme způsob a prostředky, jak řešit neutěšenou situaci a účinně bojovat proti otřesnému byznysu se štěňaty i koťaty „bez PP“ známému pod pojmem „množírny“. Jako jeden z prvních cílů jsme si proto stanovili – řečeno marketingovou terminologií – propojení nabídky s poptávkou. Prostor našich stránek www.home4pets.cz jsme proto otevřeli jako inzertní portál pro všechny zvířecí bezdomovce. O tom, že je tento systém skutečně smysluplný, svědčí následující fakta: - přímo našima rukama prošlo více než 1.200 psů, kteří již dělají radost svým osvojitelům - za dobu existence webu nalezlo svou rodinu téměř 20.000 u nás zveřejněných bezprizorních zvířat - své svěřence u nás inzeruje necelých 1.500 registrovaných uživatelů (útulků, organizací, dobrovolníků) - stránky navštívilo přes milion zájemců o rodinného mazlíčka a od prvního roku své existence se pohybujeme v první desítce Toplistu návštěvnosti v sekci Chovatelství - vybudovali jsme rodinné depozitum pro 15 – 20 psů a síť pěstounských rodin, kde nacházejí azyl a individuální péči zejména štěňata a psi, pro které by pobyt v klasickém útulkovém kotci byl příliš stresující či zdravotně riskantní - celá činnost Home 4 Pets je od samotného počátku postavena pouze na práci dobrovolníků (průběžně 10 – 20 osob), kteří jí věnují menší či větší část svého volného času. A veškeré náklady jsou hrazeny jen z finančních příspěvků od osob, které si naším prostřednictvím osvojili psa, což pokrývá veterinární péči, stravu a převozy…. Již delší dobu však cítíme, že balancujeme na samotné hranici toho, co lze tímto způsobem zvládnout. Další strategické směřování H4P proto spočívá v (1) postupné profesionalizaci organizace vytvořením stabilních pracovních míst obsazených kvalifikovanými odborníky, (2) udržitelném financování činnosti a (3) soustavném zkvalitňování a rozšiřování služeb poskytovaných jak psům samotným, tak i zájemcům o jejich adopci tak, abychom koncepčně napomáhali dlouhodobému snižování počtu opuštěných a týraných zvířat.

Rozpracované výzvy

Nastavení marketingové strategie a pojetí tématu

S naší novou kampaní chceme přijít k lidem jinak, než je běžné.

Home 4 Pets
Velká práce | Osobně

Konzultace - chytrá/interaktivní databáze kontaktů

Hledáme místo,kde si bezpečně uložíme kontakty a budeme s nimi moci dále pracovat.Free&UserFriendly

Home 4 Pets
Malá práce | Online

Hotové výzvy

Vizitky pro Home 4 Pets - spěchá, do 5.4. tisk :)

Příprava vizitek k tisku

Home 4 Pets
Malá práce | Online

Překlad adopční smlouvy z ČJ/AJ do němčiny

Překlad dvoustránkové smlouvy na osvojení psa pro německy mluvící zájemce.

Home 4 Pets
Malá práce | Tady a teď

Produktové foto pro charitativní aukci

Nafocení a následná úprava fotek darem získaných produktů.

Home 4 Pets
Střední práce | Osobně
139
bodů
25. 3. 2016: Lenka Chotěnovská začal pracovat na výzvě Grafický návrh úpravy našeho webu
16. 3. 2016: Zuzan Kot začal pracovat na výzvě Grafický návrh úpravy našeho webu
16. 3. 2016: Zuzan Kot začal pracovat na výzvě Grafická úprava letáku
16. 3. 2016: Ester Fišerová začal pracovat na výzvě Textová úprava letáku
16. 3. 2016: Home 4 Pets zveřejnila výzvu Grafická úprava letáku
16. 3. 2016: Home 4 Pets zveřejnila výzvu Textová úprava letáku