Oblastní charita Hradec Králové

Pomáháme lidem, kteří pomoc potřebují

Sociální služby

O nás

Pomáháme lidem v nouzi, seniorům, nemocným, umírajícím, rodinám s dětmi s postižením, rodinám bez přístřeší, lidem bez domova, obětem domácího násilí, lidem v těžkých životních situacích - dluhy, exekuce, rozvody

Rozpracované výzvy

Grafické práce

Výroba informačních panelů služeb charity

Oblastní charita Hradec Králové
Malá práce | Online nebo osobně (HK)

Hotové výzvy

Pomoc grafika - benefice pro pomoc rodinám s dětmi

Pomoc s výrobou plakátku na benefiční akce - aukci kamínků

Oblastní charita Hradec Králové
Malá (do 10 hod.) | Online