Dobrovolnická služba Levandule Žatec

Zadarmo ani kuře nehrabe? Snažíme se to změnit.

Kultura
Sociální služby
Volnočasové aktivity
Zdraví
Terapie
Občanská společnost

O nás

Naši dobrovolníci jsou lidé různého věku, vzdělání a zájmů. Rozhodli se zdarma pomáhat lidem, kteří to potřebují. Dochází na Dětské oddělení, Následnou péči žatecké nemocnice, do Domova pro seniory, ústavu Kamarád LORM, nově do Dětské psychiatrické nemocnice Louny, povídají si s pacienty, hrají hry s dětmi, udělají drobný nákup, zahrají na kytaru, zazpívají, připraví přáníčka k Vánocům, upečou cukroví, vedou kroužek keramiky, přivedou canisterapeutického psa apod. Pro ty, kteří nikoho nemají, nebo jsou příbuzní daleko, je to velmi mnoho.

Rozpracované výzvy

Dobrovolníci do Dětské psychiatrické nemocnice

Propagace dobrovolnictví v lounské Dětské psych.nemocnici

Dobrovolnická služba Levandule Žatec
Střední (10 - 20 hod.) | Online

Hotové výzvy

Reklamní leták pro nábor dobrovolníků

Dobrovolníci pro dětskou psychiatrickou nemocnici Louny

Dobrovolnická služba Levandule Žatec
Střední (10 - 20 hod.) | Online

Plakát na propagaci dobrovolnictví

Pomůžete vytvořit reklamní plakát A2?

Dobrovolnická služba Levandule Žatec
Střední (10 - 20 hod.) | Online

Vytvoření grafického návrhu propagace

Potřebujeme propagační tabule k umístění do areálu Nemocnice, na MÚ, Domov pro seniory a letáčky.

Dobrovolnická služba Levandule Žatec
Střední (10 - 20 hod.) | Online