Dendrologická

Životní prostředí

O nás

Jsme nezisková organizace, naše poslání a cíle dále spočívají v dalším vzdělávání v oblasti dendrologie, publikační činnosti našich členů se zaměřením na památné a významné stromy, krajinnou i městskou zeleň. Realizujeme akreditované odborné a vzdělávací programy, konference, výstavy, exkurze. Spolupracujeme s lesnickými, zemědělskými, krajinářskými i ochranářskými organizacemi a se státními orgány, organizacemi, osobnostmi v oboru dendrologie dřevin a orgány samosprávy.

Rozpracované výzvy

Grafické vytvoření loga pro projekt Lípy republiky

Potřebujeme dopilovat a graficky nakreslit logo celorepublikového projektu

Dendrologická
Střední práce | Online