Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s

Poskytujeme tlumočení z/do znakového jazyka a další pomoc :)

Sociální služby
Volnočasové aktivity
Poradenství

O nás

Jsme malá neziskovka, zabývající se tlumočením pro osoby se sluchovým postižením. Tlumočíme z/do českého znakového jazyku, děláme simultánní přepis a poskytujeme základní sociální poradenství. Mimo to děláme různé přednášky, besedy a aktivity pro komunitu neslyšících a nedoslýchavých. Největší akcí je Galavečer neslyšících. Naše služby poskytujeme v Moravskoslezském kraji a jsou zdarma. Financováni jsme MPSV, krajem, městy v našem kraji a sponzory. Je nás málo, ale snažíme se rozšiřovat, hledáme různé cesty, jak toho dosáhnout, ale vzhledem ke specifikám naši činnosti je to obtížné.

Hotové výzvy

Grafický návrh Roll-upu

Pro prezentaci organizace potřebujeme vytvořit jednoduchý grafický návrh roll-upu s logem organizace