Lydie Raszková

konzultant, lektor a mentor v oblasti fundraisingu a PR

Marketing
Fundraising
Public Relations

O mně

Pracovala jsem jako fundraisingový manažer pro Unicef, ředitelka menší neziskové organizace a marketingový a PR specialista v zahraničních firmách . V současné době pracuji jako fundraisingový manažer pro Zdravotní Klaun o.p.s. a pomáhám najít nové zdroje financování prostřednictvím nových kampaní a oslovením nových firemních a individuálních dárců. Mám zkušenost s individuálním fundraisingem i s firemním fundraisingem, přípravou a implementací fundraisingové a komunikační strategie a ročních plánů , s organizací benefičních akcí a i s on-line fundraisingem . Vzhledem k tomu, že jsem nasbírala hodně zkušeností jak z oblasti businessu, tak neziskového sektoru, rozhodla jsem se, že budu i lektorem, mentorem a konzultantem a své znalosti a zkušenosti předám dál. Baví mne fundraising a komunikace , organizace akcí a ráda pomohu s identifikací zdrojů a strategii fundraisingu a s realizací zajímavých charitativních projektů pro menší a flexibilní organizace s otevřenou kulturou.

Rozpracované výzvy

Fundraisingová a marketingová strategie

Doplnění a zefektivnění naší strategie

Hotové výzvy

Dobrovolník fundraiser

Potřebujeme zkušeného fundraisera pro získávání materiálních a finančních darů

Hospic Sv. Jiří, o. p. s.
Velká práce | Online
20
bodů
11. 1. 2015: Lydie Raszková začal pracovat na výzvě Fundraisingová a marketingová strategie
21. 5. 2014: Lydie Raszková dokončil výzvu Dobrovolník fundraiser
21. 2. 2014: Lydie Raszková začal pracovat na výzvě Dobrovolník fundraiser