David Pánek

Rozpracované výzvy

Úprava obrázků v grafickém programu

Potřebujeme upravit 17 obrázků

Expeditio Germanica, z.s.
Malá (do 10 hod.) | Online
7
bodů
22. 1. 2017: David Pánek začal pracovat na výzvě Úprava obrázků v grafickém programu