zavřít (X)

Přejete se registrovat jako

Dobrovolník připravený pomoci
nebo
Dobrovolníka hledající neziskovka

Grafický návrh oblíbeného webu "Pražské stromy"

Vytvoření nové grafické podoby (modernizace) webu o stromech v Praze

13 bodů
  • Design
  • Grafika
  • Tvorba webu
Velká práce (více než 6 hod.) | Osobně | Hlavní město Praha

Účel výzvy

Web je velice kladně vnímám veřejností, která ho hojně navštěvuje. Jeho grafika je již zastaralá a potřebuje změnu.

Platnost výzvy vypršela.

Hodnocení spolupráce

Klient se po několika dnech od přijetí výzvy neozval
 

Popis výzvy

Sesterské stránky naší neziskové organizace by měly být modernizovány, tak aby fungovaly jako moderní a graficky přátelský web.
Je potřeba vytvořit návrh na nové grafické uspořádání webu, které respektuje současné trendy a přitom stále bude převažovat informační hodnota webu. Nově budou pojaty jednotlivé záložky, jejich počet se zredukuje ještě více do tématických skupin.
Návrh by měl být realistický, aby následně bylo možné (např. prostřednictvím další výzvy web přestavět).
Jako nejlepší forma spolupráce se jeví nejprve osobní schůzka (v Praze, příp. jejím okolí), při které se udělají hrubé rysy návrhu. Ten pak bude graficky dopracován tak, aby ho bylo možné využít k následné přestavbě webu (např. prostřednictvím další výzvy).
Jedná se o následující web www.prazskestromy.cz
Kreativní práce na stránkách, které jsou pro svou hodnotu archivovány Národní knihovnou ČR, rozhodně nikde nezapadne.

Místo realizace

Praha a okolí - dle domluvy

Doporučte výzvu

Dendrologická

Hodnocení:

  • Životní prostředí

Jsme nezisková organizace, naše poslání a cíle dále spočívají v dalším vzdělávání v oblasti dendrologie, publikační činnosti našich členů se zaměřením na památné a významné stromy, krajinnou i městskou zeleň. Realizujeme akreditované odborné a vzdělávací programy, konference, výstavy, exkurze. Spolupracujeme s lesnickými, zemědělskými, krajinářskými i ochranářskými organizacemi a se státními orgány, organizacemi, osobnostmi v oboru dendrologie dřevin a orgány samosprávy.